Oportunitate angajare: Contabil, Danfoss SRL

job Cauți oportunități remarcabile de dezvoltare profesională într-o companie multinațională, într-un mediu de lucru dinamic? Te atrage idea de a lucra într-un mediu multi-cultural, în care colaborezi cu colegi din diferite țări și culturi? Ești o persoană cu capacitatea de auto-organizare, cu gândire analitică şi critică, cu o bună auto-disciplina, proactivă, cu spirit de echipă, dornică să învețe și să dezvolte? Te pasionează performanta și ești dedicat(ă) calității și precizie? Ai capacitatea de a îndeplini task-urile alocate la termenele stabilite? Conștientizezi rolul esențial al colaborării cu toți colegii, cu managementul superior, cu furnizorii și clienții în a-ți maximiza performanța? Poate ca ești noua noastră colegă sau noul nostru coleg din departamentul contabilitate!

Daca ești o persoană creativă cu un fler speciale pentru rezolvarea problemelor ce țin de domeniul financiar-contabil, dacă ești obișnuit(ă) să acționezi independent cu o direcție zilnică minimă de la managerul tău in realizarea obiectivelor, vino alături de noi!

- 6 iulie 2018 De către Danfoss HR, Romania

 Care sunt competențele si cunoștințele necesare ?

• Licențiat în studii economice
• Minim 2-3 ani experiență pe o poziție similară, într-o companie multinațională, în mod ideal cu o contabilitate parțial externalizată ;
• Cunoașterea foarte bună a principiilor contabile românești, a legislației și cunoștințe fiscale;
• Experiență în pregătirea rapoartelor si expertizei TVA cu aplicațiile MS Outlook si Office;
• O bună cunoaștere a MS Excel este esențială;
• Cunoștințe de limba engleza - nivel mediu - avansat vorbit / citit / scris;
• Cunoștințele de SAP vor fi considerate un avantaj major.


Care sunt principalele sarcini pe care le îndeplinim împreună în departamentul nostru?

• Asigurăm respectarea politicilor și procedurilor generale ale companiei Danfoss precum si a tuturor cerințelor legale;
• Verificăm conformitatea tuturor documentelor emise sau primite de departamentul contabil cu cerințele legale / interne relevante;
• Ne asigurăm că facturile furnizorilor noștri sunt trimise la scanare, la termenele stabilite de furnizorul de contabilitate externalizat și urmărim ca acestea să fie alocate în mod corect și corespunzător pe centrele de costuri autorizate;
• Menținem relația cu banca și vom trimite toate documentele necesare către aceasta (cecuri, bilete la ordin, cereri de carduri de credit etc.);
• Solicităm scrisori de garanție bancară atunci când este necesar;
• Verificăm deconturile de călătorie și cheltuieli și asigurăm colectarea documentelor originale în cadrul departamentului contabilitate;
• Verificăm, validăm și trimitem către furnizorul de servicii de contabilitate toate intrările relevante ale jurnalelor;
• Operăm reconcilieri lunare cu conturile alocate și reconcilieri ad-hoc pe conturile furnizorilor / clienților, ori de câte ori este necesar;
• Emitem și transmitem rapoartele lunare / anuale solicitate de BNR și INS;
• Verificăm și trimite raportul Intrastat lunar;
• Pregătim analiza jurnalele de cumpărare/vânzare de TVA pentru a ne asigura de buna procesare a raportărilor lunare;
• Acordăm asistență în pregătirea tuturor documentelor pentru dosarul de rambursare a TVA;
• Pregătim documentația pentru inventarul semestrial / anual;
• Acordăm asistență în pregătirea închiderilor lunare / anuale pentru a asigura înregistrarea completă și în timp util a tuturor documentelor sau tranzacțiilor financiare;
• Verificam conformitatea tuturor tranzacțiilor, contractelor etc. cu standardele și procedurile interne;
• Asigurăm suportul necesar în pregătirea materialelor pentru auditurile interne și externe;

• Îndeplinim alte sarcini specifice conform cerințelor contabilului-șef sau a managerului de departament; 

 

 

Poziție este deschisă pentru o perioadă de 11 luni, cu posibilitate de prelungire ulterioara pe încă 7 luni, in sistem leasing de personal. 

Dacă te regăsești în proporție de 90% printre caracteristicile, abilitățile și competențele menționate mai sus, nu ezita sa ne trimiți CV -ul tău la adresa de mail: gianina.toma@danfoss.com .

 Lucrând la Danfoss vei câștiga excelente referințe, dacă ulterior dorești să urmezi si alte oportunități in carieră!

 

 

Socializați Participați

Doriți să socializați cu noi?

Haideți să ne cunoașteți și să participați la conversație