Politica de confidenţialitate

 • Danfoss se obligă să vă respecte confidenţialitatea. Indiferent dacă doriţi să achiziţionaţi un produs de calitate Danfoss sau doar navigaţi prin pagina de internet Danfoss, Danfoss urmăreşte să vă asigure confortul prin intermediul politicii noastre de confidenţialitate şi al măsurilor de siguranţă destinate protejării informaţiilor dvs. personale. În cazul în care comunicaţi informaţii personale, Danfoss va trata aceste informaţii conform prezentelor clauze de confidenţialitate. Danfoss încurajează parcurgerea acestor clauze de confidenţialitate.

  Acordul pentru clauzele de confidenţialitate şi actualizările clauzelor
  Prin utilizarea paginii de internet Danfoss, sunteţi de acord cu colectarea şi utilizarea informaţiilor dvs. personale de către Danfoss, conform prevederilor de mai jos. Danfoss îşi rezervă dreptul unilateral de a actualiza, modifica şi amenda clauzele de confidenţialitate. Toate aceste modificări şi amendamente au valoare juridică pentru toţi utilizatorii şi vizitatorii pagina de internetui Danfoss şi vor fi prezentate în cadrul acestuia.

  Tipuri de informaţii personale şi utilizări ale acestora
  Danfoss colectează informaţii personale cum ar fi nume, titlu, companie, adresă, adresă electronică, numere de telefon etc. în procesul de înregistrare a unui vizitator al pagina de internetui Danfoss ca "utilizator înregistrat". Danfoss nu solicită aceste informaţii pentru acordarea accesului în zonele paginii de internet care sunt destinate accesului public.

  Terţi
  Terţii autorizaţi pot necesita accesul la o parte dintre informaţiile dvs. personale. De exemplu, dacă Danfoss trebuie să vă livreze un produs, Danfoss trebuie să comunice numele şi adresa dvs. companiei transportatoare. Danfoss limitează accesul şi utilizarea de către terţi a informaţiilor dvs. personale. Danfoss nu comunică terţilor informaţiile dvs. personale în alte situaţii, cu excepţia cazurilor în care Danfoss are permisiunea dvs. pentru a proceda astfel.

  Accesarea şi actualizarea informaţiilor personale ale Utilizatorilor înregistraţi
  Danfoss are nevoie de ajutorul dvs. pentru a asigura corectitudinea şi actualitatea informaţiilor personale furnizate de către dvs. Este recomandat să anunţaţi imediat Danfoss asupra oricăror modificări ale numelui, adresei, companiei, numărului de telefon sau a adresei electronice pentru a ne permite modificarea în consecinţă a profilului dvs. de utilizator înregistrat.

  Cum foloseşte Danfoss cookies pe internet
  Danfoss este conştient de responsabilitatea sa faţă de societate în general şi mai ales faţă de clienţii săi şi vizitatorii de pe site-ul Danfoss.

   
  Danfoss respectă confidenţialitatea datelor personale şi înţelege preocuparea vizitatorilor faţă de datele lor. În acele cazuri în care adunăm şi utilizăm datele personale (nume, adresă, informaţii de contact), noi aplicăm cele mai sigure proceduri, precum ”dublarea aplicaţiei (double opt-in)” etc.

   
  Referitor la ”cookies” (”cookies” sunt mici fişiere cu text care ajută utilizatorul de pagina de internet, permiţând sistemului să recunoască vizitatorii ce revin) – Danfoss foloseşte doar aşa-numitele ”first-party cookies” , care sunt cookies create şi utilizate de Danfoss.

   
  ”Third-party cookies” (adică acelea create, gestionate şi analizate de către o entitate separată, furnizând posibil şi anumite servicii către organizaţia ce găzduieşte site-ul web) nu sunt utilizate de Danfoss.

   
  Danfoss nu transmite nici o informaţie “cookie” – sau date despre comportamentul pe site ale utilizatorilor – nici unei terţe părţi.

  Webtrends, Google Analytics & Pardot:Urmărirea modului în care un utilizator navighează pe site şi utilizează funcţiile
  ASP.Net Session Cookie:Scop funcţional
  ASP.Net Profile Cookie:Scop funcţional (Lista mea de produse)
  Compass Cookie:Scop funcţional (Doar pentru uz intern) 
  Decom login:Scop funcţional (login pentru Danfoss eCommerce)
  danfoss_compare-products_listUtilizat în pagina de comparație din catalogul de produse
  danfoss_product_listUtilizat pentru stocarea produselor salvate (afișate în Lista mea de produse)  
  acceptcookies Stocați dacă utilizatorul acceptă utilizarea modulelor cookie 
  cookieoptin Stocați dacă trebuie afișat bannerul de renunțare la modulele cookie 
  WLTOPTOUT Configurați dacă utilizatorul renunță la Webtrends 
  ga-disable-{id} Configurați dacă utilizatorul renunță la Google Analytics
  pi_opt_inConfigurați dacă utilizatorul se înregistrează la Pardot

  Dacă doriţi să utilizaţi paginile de internet Danfoss şi nu doriţi să acceptaţi utilizarea acestor “cookies”, vă rugăm să dezactivaţi utilizarea “cookies” prin setările browser-ului folosit de dvs.

  Vedeţi cum se poate face acest lucru – aşa-numitul “opt-out” – pe unul dintre următoarele site-uri: 

   

 • Alte informaţii relevante pentru Dvs. găsiţi pe:
  Definiţia “cookie”: Cookie definition - 1st and 3rd party:

   

Socializați Participați

Doriți să socializați cu noi?

Haideți să ne cunoașteți și să participați la conversație
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "ref", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid", "ref" ], "RawUrl": "/terms/privacy/?ref=17179938452", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }